Malokarpatský CikCak 2011

Malokarpatský CikCak 2011

Turistický klub Štart Bratislava
v spolupráci s Klubom Bratislavských Turistov uskutočnil v sobotu 9. apríla už štvrtý ročník diaľkového pochodu
Malokarpatský CikCak.

Fotografie z tejto akcie si môžete pozriet vo fotogalerií.

CikCak cez hrebeň Malých Karpát

Každý známy turistický pochod má na svojej trase osobitosti, na ktoré sa tešia jeho pravidelní účastníci. Tie nechýbajú ani pochodu Malokarpatský CikCak. Päťkrát hore na hrebeň Malých Karpát a päťkrát dolu.

Diaľkový pochod Malokarpatský CikCak obnovil TK Štart Bratislava po deväťnásťročnej pauze 12. apríla 2008, a v tomto roku – 9. 4. 2011, štarťáci v spolupráci s Klubom bratislavských turistov zorganizovali už jeho štvrtý obnovený ročník. Od obnovenej premiéry máme šťastie na počasie. Inak tomu nebolo ani v tomto roku.

Prví účastníci sa schádzajú v Rači v Knížkovej doline už o siedmej ráno. Je ich spolu 21 a vyrážajú na náročnú 50,7 kilometra dlhú trať s prevýšením 1 800 metrov.

Je jasný, už od rána teplý deň, ale dosť veterno. Na prvej kontrole na Medených Hámroch je zakladateľ tohto pochodu Bystrík Babor, ktorého však bratislavskí turisti poznajú pod skautským menom Musto. V Jure kontroluje päťdesiatkárov a štartuje 15 účastníkov na 38 kilometrovú trať Majka Lorincová. Tretiu kontrolu na Košarisku má na starosti opäť Musto, ktorý sa tam z Medených Hámrov presúva na bicykli. V Limbachu na štvrtej kontrole je Pelé (Ján Pospíšil). Na Troch kamenných kopcoch je posledná – piata kontrola s dúškom červeného vína. Tú si berie už tradične na svoje plecia Boris Rudolf, ktorý ráno o siedmej odštartoval aj účastníkov na päťdesiatku. Od poslednej kontroly čaká účastníkov trasa na Biely Kríž a potom ešte cesta dolu do Rače. Napíše sa to rýchlo, ale pochod patrí k tým náročnejším a diaľkárom, ktorí ho idú poctivo celý, dá riadne zabrať.

Na Bielom Kríži víta účastníkov Jozef Oravec, udeľuje im diplomy a ponúka občerstvenie. Čoskoro mu prichádzajú na pomoc aj ďalší členovia TK Štart, ktorí absolvovali 38 kilometrovú trať. A tiež tí, čo boli na kontrolách, alebo ich zabezpečovali občerstvením. O dobrú náladu nie je núdza, prispievajú k nej aj spokojní účastníci pochodu, ktorí postupne všetci prichádzajú do cieľa a po kratšom alebo dlhšom posedení pri ohníku odchádzajú do Rače. Slniečko stále hreje, vietor sa počas dňa trošku utíšil. Po slávnostnom uhasení ohňa usporiadatelia aj účastníci, ktorí ostali do konca odchádzajú do Rače.

Oproti minulému roku zaznamenali usporiadatelia nárast účastníkov, o ktorý sa postarali najmä mladí turisti. Zdá sa, že je pre nich účasť na tomto náročnom diaľkovom pochode výzvou overiť si po zime kondíciu. Pochod je svojim profilom a zvolenou trasou náročný aj na usporiadateľov kvôli zabezpečeniu piatich kontrol na trase, miesta štartu a cieľa. Pre turistov TK Štart sa toto podujatie stalo neformálnym klubovým otvorením jarnej turistickej sezóny. Ich spokojnosť so začiatkom sezóny rastie spolu so spokojnosťou účastníkov pochodu. Sláva nášmu výletu. Nezmokli sme a hlavne nám bolo aj v tomto roku v lese dobre. Tešíme sa na ďalšie ročníky a na každého, kto je ochotný zabojovať s touto náročnou trasou.

Stručná rekapitulácia na záver:

Prišlo 21 účastníkov na päťdesiatku (z toho 2 z TK Štart), 15 účastníkov na 38 kilometrovú trasu (z toho 5 z TK Štart) a ďalších 10 členov TK Štart zabezpečovalo organizáciu pochodu a absolvovalo rôzne dlhé úseky trasy CikCak-u.

Za usporiadateľov: Vladimír Ješko, predseda TK Štart Bratislava.

Námety do ďalších ročníkov: Pridať aj ďalšie kratšie trasy.

Fotografie môžete nájsť na našej stránke Picasa.