Orešanský Botocross (Orešianske topánkové križovanie) je orientačno – turistický pochod. Koná sa za každého počasia, ale hlavne keď prší, fúka a je hmla … (podľa definície organizátora, Klubu Trnavských Diaľkoplazov).
Na Botocrosse sa zúčastnili v rámci našej subakcie traja členovia TK Štart (Majka, Musto a ja) a traja hostia (Milena, Ľudko Bahurinský a Vlado Javorský).
Paralelne prebehla aj bicyklovačka Jefa a Pištu B., s ktorými sme boli počas väčšiny pochodu v telefonickom kontakte, vyskytovali sme sa na rovnakých miestach (hoci v rôznych časoch).

Continue reading