Smerovník

V stredu 13. októbra 2010 bol pred Ústredím Klubu slovenských turistov nezvyčajný ruch. Značkári Klubu bratislavských turistov stavali pred zrakom desiatok prizerajúcich sa turistov značkársky smerovník pri domčeku KST. Smerovník slávnostne odhalil predseda KST, Peter Perhala.

To tu ešte nebolo

V stredu 13. októbra 2010 bol pred Ústredím Klubu slovenských turistov nezvyčajný ruch. Značkári Klubu bratislavských turistov stavali pred zrakom desiatok prizerajúcich turistov značkársky smerovník pri „domčeku“ KST. Smerovník slávnostne odhalil predseda KST, Peter Perhala.

Členovia Klubu bratislavských turistov (KBT) navrhli už v roku 2009 zaradiť sídlo KST do siete turistických značkovaných chodníkov a tak symbolicky upozorniť organizovaných turistov i širokú turistickú verejnosť na existenciu a na činnosť Klubu slovenských turistov. Pod vedením predsedu značkárskej komisie KBT, Mila Kublu, predĺžili modrú značkovanú trasu vedúcu z Krásnej hôrky cez Kamzík a Briežky, k sídlu KST v Bratislave na Záborského ulici 33. Slávnostného podujatia sa zúčastnil predseda KST a predseda KBT Peter Perhala, predsedníčka komisie značenia KST Ing. Eva Škutová a ďalší funkcionári KST, ako aj početní turisti a značkári KBT a KST.

Vydarené podujatie sa skončilo vo večerných hodinách chutným gulášom, ktorý s fortielom navaril predseda sekcie pešej turistiky KST Jindro Racek. Neobvyklé stretnutie turistov v centrále Klubu slovenských turistov spríjemňovali pesničky zakladateľov hudobnej skupiny Jednofázové kvasenie, Dušana Valúcha, generálneho sekretára KST, a Karola Svozila.

Fotografie môžete nájsť na nasej stránke Picasa.

A.G.