Cyklotrasa Po stopách železnej opony

Cyklotrasa Po stopách železnej opony

Na pozvanie nášho cykloturistického priateľa Petra Šeba sa dvaja členovia nášho klubu – Jozef Oravec a Vladimír Ješko, zúčastnili 9. decembra 2009 v Šoproni na akcii, ktorá si dáva za cieľ vybudovať a spropagovať cyklotrasu naprieč Európou po hraniciach bývalej tzv. „železnej opony“. Cyklotrasa po hraniciach železnej opony sa začína pri Barentsovom mori na hraniciach Ruska s Nórskom a končí pri Čiernom mori na hraniciach Bulharska a Turecka.

Cyklotrasa Po stopách železnej opony

V maďarskom meste Šoproň sa 9. decembra konal pod záštitou Európskej komisie workshop so zameraním na vytváranie súvislej cyklotrasy – Iron Curtain Trail (Cesta železnej opony), ktorá vedie po (niekde už bývalých) hraniciach štátov patriacich do komunistického bloku. Na akcii zástupcovia krajín, ktorými cyklotrasa prechádza prezentovali práce, ktoré boli v súvislosti so značením a budovaním trasy už urobené, hľadali sa ďalšie možnosti spolupráce na vylepšení trasy, diskutovalo sa a hľadali sa spolupracovníci, ktorí by pomohli k realizácii tohto projektu.

Železná opona rozdeľovala Európu takmer 40 rokov. Nevedomky však prispela k zachovaniu ekosystémov a hodnotných biotopov. Po páde železnej opony vzniklo v miestach bývalej prísne stráženej hranice niekoľko cykloturistických projektov. V roku 2005 prišiel poslanec Európskeho parlamentu Michael Kramer s myšlienkou vytvorenia súvislej cyklotrasy po trase železnej opony. Cyklotrasa sa začína pri Barentsovom mori na hraniciach Ruska s Nórskom a končí pri Čiernom mori na hraniciach Bulharska a Turecka, dlhá je 6 800 kilometrov. V rámci európskych cyklotrás bola Cesta železnej opony  zaradená do systému hlavných ciest – tzv. EuroVelo cyklotrasy a dostala číslo 13.

Michael Kramer s mapou Iron Curtain Train

Na území Slovenska cyklotrasa vedie pozdĺž rieky Moravy od Brodského do Devína. O túto časť trasy sa stará Peter Šebo – peter.sebo@zoznam.sk. Ďalej pokračuje popri Dunaji do Petržalky a končí za Jarovcami na hranici troch štátov – Slovenska, Maďarska a Rakúska. Bratislava je jediným hlavným mestom na trase. Okrem Cesty železnej opony, vedie cez Bratislavu aj ďalšia významná európska hlavná cyklotrasa – Dunajská, ktorá má v systéme EuroVelo číslo 6.

Spoločné foto pred rečníckym pultom

Na workshope v Šoproni panovala pracovná, ale príjemná atmosféra, nadviazali sme kontakty s viacerými zaujímavými osobnosťami zaoberajúcimi sa problematikou budovania cyklotrás v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Nemecku.

Mapa cyklotrasy Po stopách železnej opony

Zaujímavé linky v súvislosti s trasou Iron Curtain Trail:
http://www.ironcurtaintrail.eu
http://www.ecf.com

Text a fotky Vlado Ješko a Jozef Oravec